Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Integra Kalmar – är Kalmar kommuns mötesplats för integration

Genom att arrangera och samordna aktiviteter och insatser tillsammans med våra samarbetspartners kan vi som verksamhet erbjuda dig en väg in till det svenska samhället. Verksamheten vänder sig till både dig som är ny i Kalmar och/eller för dig som bott under längre tid i kommunen. 

Verksamheten arbetar i huvudsak inom två huvudspår:

Öppen verksamhet

De generösa öppettiderna i infodisken ger dig möjlighetet att träffa oss och ställa dina frågor och funderingar. Vi gör alltid vårt bästa för att guida dig rätt i samhället.

Kom gärna förbi på våra drop-in tider!

Gruppverksamhet

I samverkan med andra aktörer pågår även studiecirklar och annan gruppinformation hos oss. Tillsammans med studieförbund tillhandlarhåller vi en arena där folkbildningsinsatser sker.

Kom gärna förbi och se vårt utbud av aktiviteter!

Integra präglas av inkluderingsanda och fungerar som en plats där människor möts och tillsammans deltar i gemensamma aktiviteter, oavsett bakgrund eller födelseland. Hos oss får du information, goda råd och hjälp med kontakter till myndigheter, organisationer, studieförbund och näringslivet.

Välkommen!

Kontakt

Fler sidor inom invandring och integration

Nytt om corona

Här kan du ta del av Länsstyrelsen Kalmar läns nyhetsbrev om corona på olika språk

SFI, Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning

Arbete för nyanlända

Möjligheter för dig som nyanländ att komma in det svenska arbetslivet

Samhällsorientering - SO - för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering – SO – för dig som är ny i Sverige.

Integrationsnytt

Prenumerera på integrationsnytt

Senast uppdaterad: 15 september 2020
Publicerad: 6 november 2018