Medarbetare inom vård och omsorg

Här hittar du information om vad som gäller för Kalmar kommuns medarbetare inom vård och omsorg under coronapandemin.

Du som medarbetare som är frisk ska gå till arbetet. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Vid symptom ska du som medarbetare hålla dig hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Så här arbetar vi

Inom våra verksamheter finns sedan innan pandemin goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. Vi har dessutom lärt oss mycket under tiden med pandemin. För att kunna hantera smittspridningen arbetar vi såhär:

  • För att säkra upp bemanning vid större resursbortfall har omsorgsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning rekryterat in fler vikarier.
  • Digitala utbildningar har tagits fram för att i största möjliga mån undvika stora grupper i salsundervisning.
  • Vi kan vid behov isolera smittade personer på boenden för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Evakueringsboende för personer som har bekräftad smitta finns i fristående lokaler i Björkenäs.
  • Vi följer alltid de basala hygienrutinerna enligt rekommendation från Region Kalmar län.
  • Vi har säkerställt tillgång till nödvändigt material genom extrabeställningar. Kommunen lägger regelbundet nya beställningar för att säkra det stora behovet av skyddsutrustning i verksamheten. Det gäller alltifrån handdesinfektionsmedel till munskydd och annan skyddsutrustning.
  • Vi uppdaterar externa utförare som arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och socialnämnden.

Fler sidor inom vård och omsorg

Besök på boenden

Här får du information om vad som gäller för dig som besökare under coronapandemin på Kalmar kommuns olika boenden.

Information till anhöriga och omsorgstagare

Här kan du som anhörig och omsorgstagare få information om vad som gäller i Kalmar kommun under coronapandemin.

Hemtjänst

Här får du mer information om hur Hemtjänsten arbetar under coronapandemin för att minska smittspridning.

Tillfälligt evakueringsboende i Björkenäs

Här hittar du information om det tillfälliga evakueringsboendet i Björkenäs.

Träffpunkter och restauranger vid vård- och omsorgsboenden

Här hittar du information om vad som gäller för Kalmar kommuns träffpunkter och restauranger vid vård- och omsorgsb

Åtgärder vid misstänkt smitta

Här hittar du information om vilka rutiner och riktlinjer som följs vid misstänkt smitta.

Publicerad: 26 mars 2021