Hemtjänst

Här får du mer information om hur Hemtjänsten arbetar under coronapandemin för att minska smittspridning.

För att minska smittspridningen arbetar hemtjänsten i Kalmar kommun med att:

  • följa de basala hygienrutinerna
  • planera för en god personalkontinuitet, som minskar antalet olika personal som besöker omsorgstagare
  • personal som uppvisar förkylningssymtom så som snuva, hosta eller feber ska stanna hemma.

Personal i skyddsutrustning

Om du som omsorgstagare uppvisar någon form av förkylnings- eller influensa- symptom kommer vår personal att ha på sig skyddsutrustning när de besöker dig efter att sjuksköterska har identifierat risk för misstänkt smitta av covid-19. Det är både för din, för deras och för andra omsorgstagares skull. Är du däremot frisk är personalen klädd i vanlig arbetsklädsel.

Omsorgstagare och anhöriga

Kalmar kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För att skydda personer som tillhör en riskgrupp ber vi dig som anhörig, vän, granne, god man eller förvaltare att respektera Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Du som har symptom på förkylnings- eller luftvägssymtom, avvakta med ditt besök till tidigast två dagar efter att du är helt symtomfri.
  • Du som är anhörig med förkylnings- eller influensasymptom och som bor i bostaden: Vänligen kontakta och informera hemtjänsten inför nästkommande besök för att vi ska kunna ha med det i vår planering. I möjligaste mån ber vi dig att vara i ett annat rum eller utomhus under den tid då kommunens medarbetare utför insatser. Medarbetare inom vård- och omsorgen besöker många personer och det är viktigt att vi tillsammans arbetar för att minska risken för smittspridning.

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre!

Fler sidor inom vård och omsorg

Besök på boenden

Här får du information om vad som gäller för dig som besökare under coronapandemin på Kalmar kommuns olika boenden.

Information till anhöriga och omsorgstagare

Här kan du som anhörig och omsorgstagare få information om vad som gäller i Kalmar kommun under coronapandemin.

Tillfälligt evakueringsboende i Björkenäs

Här hittar du information om det tillfälliga evakueringsboendet i Björkenäs.

Träffpunkter och restauranger vid vård- och omsorgsboenden

Här hittar du information om vad som gäller för Kalmar kommuns träffpunkter och restauranger vid vård- och omsorgsb

Åtgärder vid misstänkt smitta

Här hittar du information om vilka rutiner och riktlinjer som följs vid misstänkt smitta.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 23 september 2021
Publicerad: 26 mars 2021