Besök på vård-och omsorgsboenden

Här får du information om vad som gäller besök specifikt för vård- och omsorgsboenden.

Just nu har vi avrådan från besök på:

Berga Backe 1 A, till och med 10 augusti

Äldreomsorgen i Kalmar arbetar fortsatt med reglerade och säkra besök i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin.

Att hålla kontakten och träffas är viktigt. Digitala möten och träffar utomhus är fortsatt ett bra alternativ. Det finns tillgång till plexiglas som kan användas som en skärm mellan omsorgstagare och besökare, de går att använda både utomhus och inomhus. Det gäller framför allt för dig som är ovaccinerad eller har en anhörig som är ovaccinerad. Ett annat alternativ är att ta en promenad tillsammans, eller sitta en stund i trädgården.

Om du och din anhörige vill umgås inomhus behöver besöket ske i omsorgstagarens lägenhet eller i annan lokal som personalen anvisar till.

Det är viktigt att alla tar ansvar för att minimera risken för smittspridning. För att skydda omsorgstagarna och ge alla anhöriga möjlighet att besöka sina nära och kära sker besök fortsatt under reglerade former.

Vi rekommenderar att du besöker boendet mellan klockan 10.00 och 18.00 och att du hör av dig innan besöket.

  • Vid ingången finns en checklista med förhållningsregler, visir, munskydd samt handsprit.
  • På grund av lägenheternas och de allmänna utrymmenas storlek och utformning kan ni endast vara en till två besökare som besöker en närstående vid samma tillfälle.

Fler sidor inom besök på boenden

Besök inom korttidsverksamhet och växelvård.

Här får du information om vad som gäller besök specifikt för korttidsverksamheter och växelvård.

Besök på boende inom socialtjänsten

Här får du information om vad som gäller besök specifikt för boende inom socialtjänsten.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2022
Publicerad: 26 mars 2021