Besök på boende inom socialtjänsten

Här får du information om vad som gäller besök specifikt för boende inom socialtjänsten.

Det här förväntar vi oss av dig som besöker boendet:

  • Jag känner till och följer de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten (se affisch under rubrik "alla behöver ta ansvar")
  • Jag håller minst två meters avstånd till alla som jobbar och bor här, även min närstående.
  • Jag är frisk och har varit helt symptomfri i minst 48 timmar före besöket.
  • Jag har tvättat händer noggrant inför besöket och använder handspriten som finns tillgänglig på boendet, både före och efter besöket.

Fler sidor inom besök på boenden

Besök på vård-och omsorgsboenden

Här får du information om vad som gäller besök specifikt för vård- och omsorgsboenden.

Besök inom korttidsverksamhet och växelvård.

Här får du information om vad som gäller besök specifikt för korttidsverksamheter och växelvård.

Publicerad: 26 mars 2021