Besök inom korttidsverksamhet och växelvård.

Här får du information om vad som gäller besök specifikt för korttidsverksamheter och växelvård.

Omsorgstagare är i korttids- och växelvårdsverksamheten en begränsad period innan de återgår till sitt ordinära boende eller flyttar vidare till ett vård- och omsorgsboende. Det betyder att det förekommer mycket in- och utflyttning i dessa verksamheter.

För att förebygga smittorisk har vi beslutat att införa ett tillfälligt besöksförbud inom kommunens korttids- och växelvårdsverksamheter.

Det är viktigt att alla tar ansvar för att minimera risken för smittspridning. För att skydda omsorgstagarna och ge alla anhöriga möjlighet att besöka sina nära och kära sker besök under reglerade former.

I första hand fortsätter vi att uppmuntra till digitala besök eller besök utomhus. Det finns tillgång till plexiglas som kan användas som en skärm mellan omsorgstagare och besökare, de går att använda både utomhus och inomhus. Ett annat alternativ är att ta en promenad tillsammans, eller sitta en stund i trädgården.

Vi ser det som viktigt att alla besökare tänker på avståndet och att använda visir, oavsett om ni träffas utomhus eller inomhus.

Om du och din anhörige vill umgås inomhus behöver besöket ske i omsorgstagarens lägenhet eller i annan lokal som personalen anvisar till. Så länge pandemin pågår kan vi tyvärr inte tillåta att gäster vistas i boendets allmänna utrymmen. Vi måste göra allt vi kan för att minimera risken för smittspridning.

Vi ser gärna att du hör av dig inför ditt besök. Det är för att vi ska kunna förbereda oss på hur många besökare som kommer, vad vi behöver göra för att minimera risk för smittspridning och för att alla ska kunna känna sig trygga.

Vi rekommenderar att du besöker boendet mellan klockan 10.00 och 18.00. Tidsrekommendationen kan variera på grund av lokala förutsättningarna på våra olika boenden.

  • Du får tyvärr inte umgås med din närstående i de gemensamma
    utrymmena så länge pandemin pågår.
  • Ni kan endast vara en till två besökare som besöker en närstående vid samma tillfälle, för att ni ska kunna hålla avstånd (enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer) till varandra.

Fler sidor inom besök på boenden

Besök på vård-och omsorgsboenden

Här får du information om vad som gäller besök specifikt för vård- och omsorgsboenden.

Besök på boende inom socialtjänsten

Här får du information om vad som gäller besök specifikt för boende inom socialtjänsten.

Publicerad: 26 mars 2021