Besök på boenden

Här får du information om vad som gäller för dig som besökare under coronapandemin på Kalmar kommuns olika boenden.

Besök på vård-och omsorgsboenden

Här får du information om vad som gäller besök specifikt för vård- och omsorgsboenden.

Besök inom korttidsverksamhet och växelvård.

Här får du information om vad som gäller besök specifikt för korttidsverksamheter och växelvård.

Besök på boende inom socialtjänsten

Här får du information om vad som gäller besök specifikt för boende inom socialtjänsten.