Våld i nära relationer

Här hittar du information och stöd kring våld i nära relationer, särskilt under coronapandemin.

Ökade risker för våld i hemmet under Coronakrisen

Det är fler faktorer som bidrar till den ökade risken, bland annat att många vuxna jobbar hemifrån, möjligheterna för utsatta att lämna hemmet begränsas, skolor och delar av samhället stänger av, ökad stress och ekonomisk oro hos den enskilda. Krissituationen i samhället kan också göra att de som behöver stöd och insatser drar sig undan och inte söker hjälp för att inte "belasta samhället" just nu.

Oavsett om du är kvinna eller man, blir utsatt eller utsätter någon för våld. Tillsammans med polisen och kvinnojouren rustar vi för att möta dig som behöver stöd och hjälp.

Gemensamt vill vi också uppmana alla i egenskap av medmänniska och granne att kontakta oss om du tror att någon i din närhet blir utsatt för våld eller på annat sätt far illa - eller om du själv är orolig för din egen ilska eller mentala hälsa.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Våld i hemmet.pdf 169.1 kB 2020-04-24 16.54
Violence in close relationships english.pdf 463.5 kB 2020-04-24 16.54
Violence in close relationships arabic.pdf 220.9 kB 2020-04-24 16.54
Violence in close relationships dari.pdf 188.2 kB 2020-04-24 16.54
Violence in close relationships kurmanji.pdf 191.4 kB 2020-04-24 16.54
Violence in close relationships somali .pdf 171.1 kB 2020-04-24 16.54

Fler sidor inom socialt stöd

Information till dig som tillhör en riskgrupp

Här hittar du som tillhör en riskgrupp information om stöd och hjälp kring corona.

Information för barn och unga

Här hittar du som är barn eller ungdom information om stöd och hjälp kring corona.

Information för vårdnadshavare till barn och unga

Här hittar du som vårdnadshavare för barn eller ungdom information om stöd och hjälp kring corona.

Stöd för boende i Kalmar kommun

Här hittar du som bor i Kalmar kommun information om stöd och hjälp kring corona.

Nyanlända och migration

Här hittar du som är nyanländ eller du som har annat modersmål information om stöd och hjälp kring corona.

Senast uppdaterad: 1 augusti 2022
Publicerad: 26 mars 2021