Stöd för boende i Kalmar kommun

Här hittar du som bor i Kalmar kommun information om stöd och hjälp under kristider.

Fler sidor inom socialt stöd

Information till dig som tillhör en riskgrupp

Här hittar du som tillhör en riskgrupp information om stöd och hjälp kring corona.

Information för barn och unga

Här hittar du som är barn eller ungdom information om stöd och hjälp kring corona.

Information för vårdnadshavare till barn och unga

Här hittar du som vårdnadshavare för barn eller ungdom information om stöd och hjälp kring corona.

Våld i nära relationer

Här hittar du information och stöd kring våld i nära relationer, särskilt under coronapandemin.

Nyanlända och migration

Här hittar du som är nyanländ eller du som har annat modersmål information om stöd och hjälp kring corona.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2022
Publicerad: 26 mars 2021