Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Information om coronaviruset - covid-19

Coronaviruset ger symptom som feber och hosta och påminner om influensa. Sjukdomen kallas för covid-19.

Kalmar kommun håller dig uppdaterad om händelseutvecklingen och samarbetar nära med Region Kalmar län och ansvariga myndigheter.

Tillgänglighetsanpassad information om corona

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Folder A5.pdf 322.2 kB 2020-05-20 07.22
Info-affisch A3.pdf 272.4 kB 2020-05-20 07.22
Stopp-affisch A3.pdf 279.2 kB 2020-05-20 07.22

Information in other languages

Information about new regulations

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kalmar län A3 lokala allmänna råd_logo.pdf 2.1 MB 2020-12-01 16.57
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Information in other languages about covid-19 in QR-codes.pdföppnas i nytt fönster 194.1 kB 2020-04-09 13.31

Allmänt om corona

Har du symptom som feber, hosta och andnöd ska du stanna hemma och inte bege dig direkt till en vårdmottagning.

Läs på webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om vad du ska göra och när du ska kontakta sjukvården.

För allmänna frågor ska du ringa 113 13.

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket hög och uppmanar människor med symptom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Stanna hemma om du har symtom

Det är extra viktigt att du som arbetar inom vård och omsorg av äldre inte går till jobbet om du får symtom som feber, hosta och andnöd.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information. Tänk på att inte röja någon enskilds identitet. Kalmar kommun följer de rekommendationer som ges av Region Kalmar län, Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet.

Socialt stöd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Våld i hemmet.pdf 169.1 kB 2020-04-24 16.54
Violence in close relationships english.pdf 463.5 kB 2020-04-24 16.54
Violence in close relationships arabic.pdf 220.9 kB 2020-04-24 16.54
Violence in close relationships dari.pdf 188.2 kB 2020-04-24 16.54
Violence in close relationships kurmanji.pdf 191.4 kB 2020-04-24 16.54
Violence in close relationships somali .pdf 171.1 kB 2020-04-24 16.54
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Information in other languages about covid-19 in QR-codes.pdföppnas i nytt fönster 194.1 kB 2020-04-09 13.31


Länsstyrelserna i Sverige har tagit fram affischer på flera olika språk, som berättar om hur du skyddar dig och andra från spridning av coronavirus (Covid-19). Ta gärna del av informationen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Coronainformation_SVENSKA.pdf 171.4 kB 2020-03-20 08.31

Utbildning

Vård och omsorg

För att minska smittspridningen arbetar hemtjänsten i Kalmar kommun med att:

 • följa de basala hygienrutinerna
 • planera för en god personalkontinuitet, som minskar antalet olika personal som besöker omsorgstagare
 • personal som uppvisar förkylningssymtom, som till exempel snuva, hosta eller feber stannar hemma.

Personal i skyddsutrustning

Om du som omsorgstagare uppvisar någon form av förkylnings- eller influensa- symptom kommer vår personal att ha på sig skyddsutrustning när de besöker dig efter att sjuksköterska har identifierat risk för misstänkt smitta av covid-19. Det är både för din, för deras och för andra omsorgstagares skull.

Är du däremot frisk är personalen klädd i vanlig arbetsklädsel. Det är viktigt att vi är sparsamma med skyddsutrustning, eftersom det just nu är en bristvara i hela världen. Vi bedömer att vi har tillgång till tillräckligt med skyddsutrustning i våra verksamheter för att klara den här pandemin.

Omsorgstagare och anhöriga

Önskvärt är att omsorgstagare i möjligaste mån vistas i det egna hemmet eller utomhus och avstår från gemensamma aktiviteter där flera personer möts.

Kalmar kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de lokala allmänna råden.

För att skydda personer som tillhör en riskgrupp ber vi dig som anhörig, vän, granne, god man eller förvaltare att respektera Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Du som har symptom på förkylnings- eller luftvägssymtom, avvakta med ditt besök till tidigast två dagar efter att du är helt symtomfri.
 • Du som är anhörig med symptom och som bor i bostaden: Vänligen kontakta och informera hemtjänsten inför nästkommande besök för att vi ska kunna ha med det i vår planering. I möjligaste mån ber vi dig att vara i ett annat rum eller utomhus under den tid då kommunens medarbetare utför insatser. Medarbetare inom vård- och omsorgen besöker många personer och det är viktigt att vi tillsammans arbetar för att minska risken för smittspridning.

Tack! Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre!

Den 15 april 2020 startade äldreomsorgens evakueringsverksamhet i Björkenäs. Verksamheten är till för att minska risken för smittspridning bland äldre. Primär målgrupp för evakueringsboendet är omsorgstagare från hemtjänst, särskilt boende, korttidsverksamhet samt utskrivningsklara från sjukhuset med bekräftad smitta av covid-19.

Maximalt kan evakueringsverksamheten ha 16 lägenheter igång. Hur många platser det finns beror på behovet.

Träffpunkter

Från och med 17 mars 2020 är samtliga träffpunkter i Kalmar kommun tillfälligt stängda för besökare.

Restauranger vid vård- och omsorgsboenden

Restaurangerna vid vård- och omsorgsboendena på S:t Kristoffers väg 3 (före detta Oxhagshemmet) och på Stensberg har stängt för externa besökare tillsvidare.

Du som medarbetare som är frisk ska gå till arbetet. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Vid symptom ska du som medarbetare hålla dig hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Så här arbetar vi

Inom våra verksamheter finns sedan innan pandemin goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. Vi har dessutom lärt oss mycket under tiden med pandemin. För att kunna hantera smittspridningen arbetar vi såhär:

 • För att säkra upp bemanning vid större resursbortfall har omsorgsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning rekryterat in fler vikarier.
 • Digitala utbildningar har tagits fram för att i största möjliga mån undvika stora grupper i salsundervisning.
 • Vi kan vid behov isolera smittade personer på boenden för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Evakueringsboende för personer som har bekräftad smitta finns i fristående lokaler i Björkenäs.
 • Vi följer alltid de basala hygienrutinerna enligt rekommendation från Region Kalmar län.
 • Vi har säkerställt tillgång till nödvändigt material genom extrabeställningar. Kommunen lägger regelbundet nya beställningar för att säkra det stora behovet av skyddsutrustning i verksamheten. Det gäller alltifrån handdesinfektionsmedel till munskydd och annan skyddsutrustning.
 • Vi uppdaterar externa utförare som arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och socialnämnden.

Äldreomsorgen i Kalmar följer Region Kalmar läns riktlinjer, läs mer här:

Rutiner och riktlinjer covid-19 - Region Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga kommunala verksamheter

Receptionen på Kunskapsnavet och flykting och integration är stängd. Vi uppmanar alla som vill ha kontakt att istället höra av sig via e-post eller telefon.

Integra på Kaggensgatan håller fortfarande öppet.

Arbetsmarknadsenheten har fullt i sina verksamheter och kan i nuläget inte erbjuda några placeringar på andra verksamheter i kommunen. Därför kan inga nya anvisade personer från Arbetsförmedlingen tas emot i dagsläget.

Näringsliv

Psykisk hälsa i kristider

Evenemang

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer är förbjudna.

Osäkerheten är fortsatt stor kring många evenemang. Vi och Destination Kalmar följer utvecklingen noga och har täta kontakter med samtliga evenemangsarrangörer. Då alla evenemang har olika förutsättningar fattas besluten efter hand, av respektive evenemangsarrangör.

På grund av den osäkerhet som råder reserverar vi oss för fel i vår evenemangskalender. För information om vad som gäller kring ett specifikt evenemang, kontakta aktuell arrangör.