Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Information om coronaviruset - covid-19

Kalmar kommun anpassar efter nya restriktioner

Pandemiläget i vår kommun är allvarligt. Samtidigt som regeringen inför nya, hårdare restriktioner fram till 24 januari, fattar kommunstyrelsens ordförande nu beslut om en rad anpassningar.

Allt för minska smittspridning och bidra till en bättre arbetsmiljö för kommunens medarbetare inom vård och omsorg.

Beslut

Åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19 i Kalmar kommun

Kommunstyrelsen beslutar om följande åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19 i Kalmar kommun:

 1. All undervisning vid gymnasieskolor och högstadieklasser i Kalmar kommun ska ske på distans fram till 24 januari. (Läs mer om gymnasieskolorna härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
 2. All verksamhet inom Kalmar kommunkoncern ska vara stängd, med undantag av samhällskritisk verksamhet samt vård- och omsorg. Det innebär att exempelvis simhall, bibliotek, fritidsgårdar och sporthallar kommer att stängas från och med lördagen den 19 december.
 3. All verksamhet inom Kalmar kommunkoncern som kan ske på distans eller hemifrån ska från och med nu ske på det sättet. Undantag från denna beslutas av kommundirektören.

- Smittspridningen i både Kalmar och övriga landet fortsätter att ligga på en mycket hög nivå. Nu måste vi alla inse allvaret i den pandemi vi befinner oss i och verkligen minimera våra kontakter. Det är en annorlunda jul och en annorlunda tid som vi har framför oss, men nu handlar det om liv och hälsa. Det går före allt annat, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Beslutet av kommunstyrelsens ordförande är beslutat enligt regler för ordförandebeslut i brådskande fall i kommunstyrelsens delegationsordning.

Det kan bli aktuellt att förlänga restriktionerna.

Bakgrund

Pandemiläget i vår kommun är allvarligt. Samtidigt som regeringen inför nya, hårdare restriktioner fram till 24 januari beslutas nu om en rad anpassningar för att minska smittspridningen i Kalmar kommun. Dessa åtgärder syftar till att minska smittspridning och bidra till en bättre arbetsmiljö för kommunens medarbetare inom vård och omsorg. Dessa åtgärder gäller till den 24 januari 2021 men kan komma att förlängas.

Detta beslut är fattat i enlighet med A1 i kommunstyrelsens delegationsordning – ordförande beslut i brådskande fall.

Kalmar den 18 december 2020

Johan Persson

Kommunstyrelsens ordförande

Coronaviruset ger symptom som feber och hosta och påminner om influensa. Sjukdomen kallas för covid-19.

Kalmar kommun håller dig uppdaterad om händelseutvecklingen och samarbetar nära med Region Kalmar län och ansvariga myndigheter.

Idrottsanläggningar

Stängda för allmänheten.

Badhus

Stängt.

Bibliotek

Stängt.

Museer, konsthallar och annan besöksverksamhet

Stängt.

Skolmatsalar

Håller öppet med anpassningar. Servering för allmänhet stängs.

Öppna förskolor

Stängt.

Fritidsgårdar

Stängt som mötesplatser, men kommunerna kan anpassa verksamheten digitalt och med utomhusaktiviteter.

Kulturskolor

Stängt. Där det fungerar fortsätter verksamhet digitalt.

Vuxenskola/kunskapsnav

Genomför endast digital verksamhet.

Mötesplatser för unga

Genomför endast digital verksamhet.

Mötesplatser för seniorer

Genomför endast digital verksamhet.

Kalmar Slott

Information finns på kalmarslott.selänk till annan webbplats

Kalmar Turistcenter

Information finns på kalmar.comlänk till annan webbplats

Kalmar Gästhamn

Information finns på kalmar.comlänk till annan webbplats

Tillgänglighetsanpassad information om corona

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Folder A5.pdf 322.2 kB 2020-05-20 07.22
Info-affisch A3.pdf 272.4 kB 2020-05-20 07.22
Stopp-affisch A3.pdf 279.2 kB 2020-05-20 07.22

Information in other languages

Information about new regulations

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kalmar län A3 lokala allmänna råd_logo.pdf 2.1 MB 2020-12-01 16.57
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Information in other languages about covid-19 in QR-codes.pdföppnas i nytt fönster 194.1 kB 2020-04-09 13.31

Allmänt om corona

Har du symptom som feber, hosta och andnöd ska du stanna hemma och inte bege dig direkt till en vårdmottagning.

Läs på webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om vad du ska göra och när du ska kontakta sjukvården.

För allmänna frågor ska du ringa 113 13.

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket hög och uppmanar människor med symptom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Stanna hemma om du har symtom

Det är extra viktigt att du som arbetar inom vård och omsorg av äldre inte går till jobbet om du får symtom som feber, hosta och andnöd.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information. Tänk på att inte röja någon enskilds identitet. Kalmar kommun följer de rekommendationer som ges av Region Kalmar län, Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet.

Socialt stöd

Föräldraskapsutbildningar

Föräldrar har det största ansvaret för att barn som studerar hemma har en struktur i vardagen, vilket kan vara svårt för många, inte minst nu när också många föräldrar upplever stor stress. Kalmar kommun har därför följande stöd till familjer:

Föräldraskapsutbildning via nätet

Vuxenvandringar

När vårvärmen kommer ökar risken för otrygghetsskapande samlingar av personer på förskole- och skolgårdar med nedskräpning, ordningsstörningar och skadegörelse som följd. För att stärka den positiva och samtidigt kontrollerande vuxennärvaron i olika delar av kommunen har en samverkan med föreningslivet för vuxenvandringar etablerats.

Ökade risker för våld i hemmet under Coronakrisen

Det är fler faktorer som bidrar till den ökade risken, bland annat att många vuxna jobbar hemifrån, möjligheterna för utsatta att lämna hemmet begränsas, skolor och delar av samhället stänger av, ökad stress och ekonomisk oro hos den enskilda. Krissituationen i samhället kan också göra att de som behöver stöd och insatser drar sig undan och inte söker hjälp för att inte "belasta samhället" just nu.

Oavsett om du är kvinna eller man, blir utsatt eller utsätter någon för våld. Tillsammans med polisen och kvinnojouren rustar vi för att möta dig som behöver stöd och hjälp.

Gemensamt vill vi också uppmana alla i egenskap av medmänniska och granne att kontakta oss om du tror att någon i din närhet blir utsatt för våld eller på annat sätt far illa - eller om du själv är orolig för din egen ilska eller mentala hälsa.

Kontaktuppgifter

Polisen

Vid pågående brott ring: 112

Övriga fall: 114 14 Läs mer på polisens webbsida om du blivit utsatt för brottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialtjänsten

Kontorstider:
0480-45 00 00

Övriga tider:
020-45 39 00

Här kan du kontakta socialtjänsten vid orosanmälan via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHär kan du kontakta socialtjänsten via vår nya e-tjänst "Råd och stöd till dig som upplevt våld i nära relation"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om stöd och hjälp till både dig som är utsatt för våld och hot och till dig som har svårt att kontrollera din ilska

Kvinnojouren

0480-19 155Besök kvinnojouren i Kalmars webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnofridslinjen

​020-50 50 50
Besök kvinnofridlinjens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsblad/information sheets

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Våld i hemmet.pdf 169.1 kB 2020-04-24 16.54
Violence in close relationships english.pdf 463.5 kB 2020-04-24 16.54
Violence in close relationships arabic.pdf 220.9 kB 2020-04-24 16.54
Violence in close relationships dari.pdf 188.2 kB 2020-04-24 16.54
Violence in close relationships kurmanji.pdf 191.4 kB 2020-04-24 16.54
Violence in close relationships somali .pdf 171.1 kB 2020-04-24 16.54
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Information in other languages about covid-19 in QR-codes.pdföppnas i nytt fönster 194.1 kB 2020-04-09 13.31


Länsstyrelserna i Sverige har tagit fram affischer på flera olika språk, som berättar om hur du skyddar dig och andra från spridning av coronavirus (Covid-19). Ta gärna del av informationen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Coronainformation_SVENSKA.pdf 171.4 kB 2020-03-20 08.31

Utbildning

Vård och omsorg

Från och med 1 oktober är de nationella besöksförbuden på särskilda boenden hävda. Det innebär att vi nu har öppet för besök igen.

Besök på boende inom äldreomsorgen

Med anledning av de lokala allmänna råden har vi tillfälliga restriktioner vid besök på boende och korttidsverksamhet/växelvård

De tillfälliga restriktioner gäller mellan 12 november och 8 december, eller så länge de lokala allmänna råden gäller.

Det här gäller vid besök på vård- och omsorgsboende:
Äldreomsorgen i Kalmar arbetar fortsatt med reglerade och säkra besök i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. Med anledning av de nya lokala råden som kommunicerades av Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren den 10 november görs följande revidering av de besöksregler som gäller för vård- och omsorgsboenden i Kalmar kommun:

 • Vid besök på vård- och omsorgsboende ska besökaren använda visir under hela besöket. Detta i syfte att minska risk för smittspridning.
 • I tidigare rutin var visir endast en rekommendation. Visir tillhandahålls av verksamheten.

Under den tidsbegränsade perioden som de lokala allmänna råden gäller för länet uppmanas besökare att avstå från icke-nödvändiga besök för att minimera risken för smittspridning.

Det här gäller för besök inom korttidsverksamhet och växelvård:
Omsorgstagare är i korttids- och växelvårdsverksamheten en begränsad period innan de återgår till sitt ordinära boende eller flyttar vidare till ett vård- och omsorgsboende. Det betyder att det förekommer mycket in- och utflyttning i dessa verksamheter.

För att förebygga smittorisk har vi beslutat att införa ett tillfälligt besöksförbud inom kommunens korttids- och växelvårdsverksamheter. Förbudet följer samma tidsperiod som de aktuella lokala allmänna råden för länet.

Besöksförbudet är hävt - det här gäller för besök

Det nationella besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden är hävt från och med den 1 oktober. Det betyder att vi öppnar för besök igen, men för att minimera risken för smittspridning behöver vi alla hjälpas åt.

Alla behöver ta ansvar
Nu när besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden hävs krävs att alla tar ansvar för att minimera risken för smittspridning. För att skydda omsorgstagarna och ge alla anhöriga möjlighet att besöka sina nära och kära kommer besöken att ske under reglerade former.

I första hand fortsätter vi att uppmuntra till besök utomhus. Det finns tillgång till plexiglas som kan användas som en skärm mellan omsorgstagare och besökare, de går att använda både utomhus och inomhus. Ett annat alternativ är att ta en promenad tillsammans, eller sitta en stund i trädgården.

Vi ser det som viktigt att alla besökare tänker på avståndet och att använda visir, oavsett om ni träffas utomhus eller inomhus.

Om du och din anhörige vill umgås inomhus behöver besöket ske i omsorgstagarens lägenhet eller i annan lokal som personalen anvisar till. Så länge pandemin pågår kan vi tyvärr inte tillåta att gäster vistas i boendets allmänna utrymmen. Vi måste göra allt vi kan för att minimera risken för smittspridning.

Tidsbokning och begränsat antal besökande
Vi ser gärna att du hör av dig inför ditt besök. Det är för att vi ska kunna förbereda oss på hur många besökare som kommer, vad vi behöver göra för att minimera risk för smittspridning och för att alla ska kunna känna sig trygga.

Vi rekommenderar att du besöker boendet mellan klockan 10:00 och 18:00. Tidsrekommendationen kan variera på grund av lokala förutsättningarna på våra olika boenden.

 • Du får tyvärr inte umgås med din närstående i de gemensamma
  utrymmena så länge pandemin pågår.
 • Ni kan endast vara en till två besökare som besöker en närstående vid samma tillfälle, för att ni ska kunna hålla avstånd (enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer) till varandra.

Checklista för besökare

Det här förväntar vi oss av dig som besöker boendet:

 • Jag känner till och följer de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten.
  Affisch från Folkhälsomyndigheten, rekommendationer för besökarepdf
 • Jag håller minst två meters avstånd till alla som jobbar och bor här, även min närstående.
 • Jag är frisk och har varit helt symptomfri i minst 48 timmar före besöket.
 • Jag har tvättat händer noggrant inför besöket och använder handspriten som finns tillgänglig på boendet, både före och efter besöket.
 • Jag använder det visir som personalen ger mig när jag kommer till boendet. Jag har förstått att det är önskvärt att jag använder visiret under hela besöket, även inne i min anhöriges lägenhet.
 • Jag väntar på personal som leder mig till och från entrén vid besöket. Jag larmar efter personal när jag ska lämna lägenheten, och väntar tills de möter mig för att följa mig ut.

Besök på boende inom socialtjänsten

Alla behöver ta ansvar

Nu när besöksförbudet på boenden hävs krävs att alla tar ansvar för att minimera risken för smittspridning. Vi behöver hjälpas åt att skydda de boende och ge alla anhöriga möjlighet att besöka sina nära och kära.

Eftersom förutsättningarna ser olika ut på våra boenden så behöver rutinerna se lite olika ut. Samtliga boenden utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som du kan läsa mer om här:

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för besökarepdf

För att få veta mer om de specifika rutinerna för ett boende, vänligen kontakta personalen.

Checklista för besökare

Det här förväntar vi oss av dig som besöker boendet:

 • Jag känner till och följer de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten (se affisch under rubrik "alla behöver ta ansvar")
 • Jag håller minst två meters avstånd till alla som jobbar och bor här, även min närstående.
 • Jag är frisk och har varit helt symptomfri i minst 48 timmar före besöket.
 • Jag har tvättat händer noggrant inför besöket och använder handspriten som finns tillgänglig på boendet, både före och efter besöket.

För att minska smittspridningen arbetar hemtjänsten i Kalmar kommun med att:

 • följa de basala hygienrutinerna
 • planera för en god personalkontinuitet, som minskar antalet olika personal som besöker omsorgstagare
 • personal som uppvisar förkylningssymtom så som snuva, hosta eller feber ska stanna hemma.

Personal i skyddsutrustning

Om du som omsorgstagare uppvisar någon form av förkylnings- eller influensa- symptom kommer vår personal att ha på sig skyddsutrustning när de besöker dig efter att sjuksköterska har identifierat risk för misstänkt smitta av covid-19. Det är både för din, för deras och för andra omsorgstagares skull.

Är du däremot frisk är personalen klädd i vanlig arbetsklädsel. Det är viktigt att vi är sparsamma med skyddsutrustning, eftersom det just nu är en bristvara i hela världen. Vi bedömer att vi har tillgång till tillräckligt med skyddsutrustning i våra verksamheter för att klara den här pandemin.

Omsorgstagare och anhöriga

Önskvärt är att omsorgstagare i möjligaste mån vistas i det egna hemmet eller utomhus och avstår från gemensamma aktiviteter där flera personer möts.

Kalmar kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de lokala allmänna råden.

För att skydda personer som tillhör en riskgrupp ber vi dig som anhörig, vän, granne, god man eller förvaltare att respektera Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Du som har symptom på förkylnings- eller luftvägssymtom, avvakta med ditt besök till tidigast två dagar efter att du är helt symtomfri.
 • Du som är anhörig med förkylnings- eller influensasymptom och som bor i bostaden: Vänligen kontakta och informera hemtjänsten inför nästkommande besök för att vi ska kunna ha med det i vår planering. I möjligaste mån ber vi dig att vara i ett annat rum eller utomhus under den tid då kommunens medarbetare utför insatser. Medarbetare inom vård- och omsorgen besöker många personer och det är viktigt att vi tillsammans arbetar för att minska risken för smittspridning.

Tack! Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre!

Den 15 april startade äldreomsorgens evakueringsverksamhet i Björkenäs. Verksamheten är till för att minska risken för smittspridning bland äldre. Primär målgrupp för evakueringsboendet är omsorgstagare från hemtjänst, särskilt boende, korttidsverksamhet samt utskrivningsklara från sjukhuset med bekräftad smitta covid-19.

Initialt öppnas verksamheten med fyra lägenheter för att veckan efter kunna växla upp till åtta lägenheter. Maximalt kan evakueringsverksamheten ha 16 lägenheter igång.

Träffpunkter

Från och med 17 mars är samtliga träffpunkter i Kalmar kommun tillfälligt stängda för besökare.

Enligt ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten (16 mars 2020) bör personer över 70 år begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver.

Restauranger vid vård- och omsorgsboenden

Restaurangerna vid vård- och omsorgsboendena på S:t Kristoffers väg 3 (före detta Oxhagshemmet) och på Stensberg har stängt för externa besökare tillsvidare.

Du som medarbetare som är frisk ska gå till arbetet. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Vid symptom ska du som medarbetare hålla dig hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Så här förbereder vi oss

Inom våra verksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. För att kunna hantera en ökad smittspridning gör vi nu ytterligare förberedelser:

 • För att säkra upp bemanning vid större resursbortfall har omsorgsförvaltningen, tillsammans med socialförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning rekryterat in fler vikarier och bett sommarjobbare att börja tidigare än vanligt. Under mars månad anställdes över 60 nya timvikarier, vilka nu har genomgått utbildning.
 • Vi planerar också för att vid behov kunna isolera smittade personer på boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning. Ett evakueringsboende är inrättat i fristående lokaler i Björkenäs.
 • Alla verksamheter har fått en påminnelse om vikten av att följa de basala hygienrutinerna.
 • Vi har säkerställt tillgång till nödvändigt material genom extrabeställningar. Kommunen lägger regelbundet nya beställningar för att säkra det ökande behovet av skyddsutrustning i verksamheten. Det gäller alltifrån handdesinfektionsmedel till munskydd.
 • Vi uppdaterar externa utförare som arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och socialnämnden.

Äldreomsorgen i Kalmar följer Region Kalmar läns riktlinjer och har samma hantering av omsorgstagare med misstänkt smitta i hemtjänst, vård- och omsorgsboende och korttidsverksamhet i olika steg:

 1. Omsorgstagare med förkylningssymtom som snuva, hosta eller feber isoleras i hemmet/lägenheten/rummet.
 2. Kontakt tas med sjuksköterska som vid behov rådgör med ansvarig primärvårdsläkare.
 3. Vid misstänkt smitta tar sjuksköterska med skyddsutrustning till personalen i hemtjänsten/på boendet/på korttiden.

  Skyddsutrustning som ska användas är:
  kortärmat plastförkläde (vid risk för kraftig förorening av kläder eller underarmar rekommenderas långärmat plastförkläde)
  vätskeavvisande munskydd klass IIR
  visir eller skyddsglasögon
  skyddshandskar.
 1. Primärvårdsläkare tar sedan vid behov kontakt med infektionsmottagningen (Covid-infektionsläkare) för bedömning och fortsatt handläggning.
 2. Om man är inne hos omsorgstagare och håller ett avstånd på mer än en meter behövs ingen skyddsutrustning. Vid vård- och omsorgsnära arbete ska skyddsutrustning användas.
 • Basala hygienrutiner gäller.
 • Omsorgstagaren ska uppmanas att hosta och nysa i engångsnäsduk som läggs direkt i en plastpåse och hanteras som konventionellt avfall. Omsorgstagaren skall därefter tvätta händerna med tvål och vatten.
 • Begränsa antalet personal som vårdar brukaren.

Övriga kommunala verksamheter

Receptionen på Kunskapsnavet och flykting och integration är stängd. Vi uppmanar alla som vill ha kontakt att istället höra av sig via e-post eller telefon.

Integra på Kaggensgatan håller fortfarande öppet.

Arbetsmarknadsenheten har fullt i sina verksamheter och kan i nuläget inte erbjuda några placeringar på andra verksamheter i kommunen. Därför kan inga nya anvisade personer från Arbetsförmedlingen tas emot i dagsläget.

Näringsliv

Psykisk hälsa i kristider

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Vi känner oro för vår hälsa och livssituation, för vår familj, för våra vänner och våra grannar. Sveriges kommuner och regioner har samlat information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Evenemang

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer är förbjudna.

Just nu är osäkerheten stor kring flera evenemang. Destination Kalmar följer utvecklingen noga och har täta kontakter med samtliga evenemangsarrangörer. Då alla evenemang har olika förutsättningar fattas besluten efter hand, av respektive evenemangsarrangör.

På grund av den osäkerhet som råder reserverar vi oss för fel i vår evenemangskalender. För information om vad som gäller kring ett specifikt evenemang, kontakta aktuell arrangör.