Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Regler för borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är rättsligt bindande och innefattar en kort ceremoni i Rådmannen, Stortorget 38 eller annan plats efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Vad kostar vigseln och vad ingår?

Förrättning av borgerlig vigsel är kostnadsfri. Efter vigseln får ni ett vigselbevis.

Det mesta omkring vigseln såsom blommor, gäster och klädsel ordnas och bestäms helt av er. Om ni har särskilda önskemål kring er vigselceremoni bör ni kontakta er vigselförrättare i förväg.

Så gör ni när ni vill gifta er borgerligt

  • Ladda ner på Skatteverkets webbplats, eller kontakta ert lokala skattekontor, för att få ansökningsblanketten "Ansökan om hindersprövning" samt "Anmälan makars efternamn" skickade hem till er. Dessa ansökningar ska undertecknas och skickas till Skatteverkets inläsningscentral.
  • Efter 4–6 veckor får ni "Intyg vigsel" och "Intyg hindersprövning" skickat till er med post. Intygen har en giltighetstid på 4 månader.
  • För att se vilka datum, tider och vigselförrättare som finns tillgängliga, öppna dokumentet vigselschema nedan.
  • Vid vigseln ska två vittnen vara med. De ska vara myndiga. Skriv deras namn och
    adress på ett separat papper. Saknar ni egna vittnen kan vi ställa upp med vittnen måndag–fredag mellan 09.00-15.30 om vigseln är i vårt vigselrum Rådmannen.
  • Dessa intyg tillsammans med uppgifter om vittnen skall vara oss tillhanda senast en vecka före vigseldatum.

Fler sidor inom gifta sig

Vigselförättare

Vigselförättare i Kalmar kommun

Vigselschema

Vigselschema för 1 februari 2021 till och med 31 september 2021

Senast uppdaterad: 23 februari 2021
Publicerad: 31 mars 2017