Regler för borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är rättsligt bindande och innefattar en kort ceremoni i Rådmannen, Stortorget 38 eller annan plats efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Vad kostar vigseln och vad ingår?

Förrättning av borgerlig vigsel i Rådmannen är kostnadsfri. Efter vigseln får ni ett vigselbevis.

Det mesta omkring vigseln såsom blommor, gäster och klädsel ordnas och bestäms helt av er. Om ni har särskilda önskemål kring er vigselceremoni bör ni kontakta er vigselförrättare i förväg.

Så gör ni när ni vill gifta er borgerligt

  • Ladda ner på Skatteverkets hemsida eller kontakta ert lokala skattekontor och be att få ansökningsblanketter "Ansökan om hindersprövning" samt "Anmälan makars efternamn". Dessa ansökningar ska undertecknas och skickas till Skatteverkets inläsningscentral.
  • Efter 4–6 veckor får ni hemskickat "Intyg vigsel" och "Intyg hindersprövning". Intygen har en giltighetstid på 4 månader.
  • För att se vilka datum, tider och vigselförrättare som finns tillgängliga, öppna dokumentet "vigselschema" som finns under rutan "mer information".
  • Vid vigseln ska två vittnen vara med. De ska vara myndiga. Skriv deras namn och
    adress på ett separat papper. Saknar ni egna vittnen kan vi ställa upp med vittnen måndag–fredag mellan 09.00-15.30 om vigseln är i vårt vigselrum Rådmannen.
  • Dessa originalintyg tillsammans med uppgifter om vittnen skall vara oss tillhanda senast en vecka före vigseldatum.

Fler sidor inom gifta sig

Vigselförättare

Vigselförättare i Kalmar kommun

Vigselschema

Vigselschema för 14 september 2019 till och med 31 januari 2020

Senast uppdaterad: 9 mars 2020
Publicerad: 31 mars 2017