Att vara stödfamilj

Genom att bli stödfamilj kan du ge värdefullt stöd och avlastning till en familj som har barn med funktionsnedsättning.

Fler sidor inom ge stöd och hjälp

Att vara familjehem och jourhem

För dig som funderar på att bli familjehem eller jourhem

Att vara god man till ensamkommande flyktingbarn

Att vara god man till ensamkommande flyktingbarn

Att vara kontaktfamilj och stödfamilj

För dig som funderar på att bli kontaktfamilj

Att vara kontaktperson

För dig som funderar på att bli kontaktperson

Frivillig i Kalmar

Här hittar du kontaktvägar till organisationer som söker frivilliga

Senast uppdaterad: 16 maj 2023
Publicerad: 12 april 2023