För dig som vill bli god man

Som god man fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Du hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor.

God man

Som god man fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Du hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor. Den som har god man, huvudmannen, behåller sin rättsliga handlingsförmåga.

Godmanskap anordnas och beslutas av tingsrätten. Sker byte av god man senare, är det överförmyndarverksamheten som beslutar ny god man.

Förvaltare

Ingen vuxen person i Sverige är omyndig däremot kan en förvaltare tillsättas. Om det inte är tillräckligt med hjälp av en god man kan tingsrätten utse en förvaltare. Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och kan exempelvis inte ta ut pengar från banken eller ingå avtal. Du som förvaltare får ta beslut utan huvudmannens samtycke.

För uppdraget som god man eller förvaltare utgår arvode.

Ibland kan det vara svårt att veta gränsdragningen mellan vad du som god man eller förvaltare ska göra och inte. Med anledning av detta har Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare gjort en "rollkoll".  Nedan ser du ett utdrag ur detta material för vissa praktiska och vanligt förekommande uppgifter.

Uppgift som utförs av god man eller förvaltare

 • Betala räkningar, tilldela huvudmannen pengar
 • Ansöka om bidrag, fonder, hjälpinsatser
 • Överklaga beslut, bevaka rättigheter
 • Sälja/köpa hus/lägenhet, säga upp hyresavtal, ansöka om nytt boende

Uppgift som utförs av anhörig, boendepersonal eller personlig assistent

 • Städa, vattna blommor, hänga upp gardiner
 • Promenera, gå på bio, fika
 • Påminna om möten, motivera till jobb
 • Följa med till läkare
 • Handla
 • Klä på huvudmannen, sköta dennes hygien

Kontakt

 • Kalmarsunds överförmyndarnämnd

  overformyndarverksamheten@kalmar.se

  Besöksadress

  Smålandsgatan 26 C, 391 26 Kalmar

  Postadress

  Skicka handlingar till:
  Kalmarsunds överförmyndarnämnd

  Box 611, 391 26 Kalmar

  Våra telefontider är:

  måndag-fredag 10.30-11.30
  0480-45 09 27


  Besökstider:

  måndagar 08.00-10.00

  tisdagar 13.00-15.00

  onsdag-fredag 08.00-10.00


  (observera att du måste boka tid om du vill träffa din handläggare)

Fler sidor inom ge stöd och hjälp

Att vara familjehem och jourhem

För dig som funderar på att bli familjehem eller jourhem

Att vara kontaktfamilj

För dig som funderar på att bli kontaktfamilj

Att vara kontaktperson

För dig som funderar på att bli kontaktperson

Frivillig i Kalmar

Här hittar du kontaktvägar till organisationer som söker frivilliga

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 21 december 2021
Publicerad: 31 mars 2017