Öppna mötesplatser

Mötesplats

I Kalmar kommun finns aktiviteter och öppna mötesplatser för dig med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. En möjlighet att träffa andra och hitta sysselsättning.

Kontaktgruppen Norrsken erbjuder dig med psykisk funktionsnedsättning sysselsättning och social samvaro. Till kontaktgruppen kan du gå för att fika och äta lunch, träffa andra personer, knyta kontakter eller bara för att ha någon att prata med. Vi har öppet måndagar, onsdagar och fredagar mellan 10.00-15.30

Du behöver inget beslut från kommunen för att få vara med i kontaktgruppen. Ring eller besök oss.

Kontakta oss

Kontaktgrupp Norrsken
Telefon: 0480-45 37 87
Besök: Två Bröders väg 31 A, Kalmar

Fler sidor inom psykisk funktionsnedsättning

Boendestöd

Boendestödet kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och att sköta hemmet

Bostad med särskild service

För dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden

Case Manager

För dig som har en allvarlig psykisk funktionsnedsättning och ett större behov av samordning, hjälp och stöd

Daglig verksamhet LSS eller dagverksamhet SoL

En meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet

Personligt ombud

För dig med psykisk funktionsnedsättning som inte på egen hand kan söka vård, stöd eller service

Senast uppdaterad: 9 december 2019
Publicerad: 31 mars 2017