Utbildningar webSESAM

KHS bjuder in till webSESAM-utbildning vid ett antal tillfällen per år. Målgruppen är i första hand förskrivare och rehab personal.

Planerade dagar för 2019:


Kalmar 21 november 2019, 08.30-12.00

Västervik 25 november 2019, 08.30-12.00

Inbjudan och anmälan finns under Evenemang

Kontakt

Fler sidor inom websesam

Behörighetsansökan och ändringar

Instuktioner för ansökan om tillgång till webSESAM

Handböcker och manualer - WebSESAM

Instruktioner för hantering av webSESAM

Nyheter i webSESAM

Nyheter i webSESAM

Projekt Visma webSesam

Nytt IT-stöd på gång

WebSESAM-grupp

Deltagare från samtliga kommuner i Kalmar län

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019
Publicerad: 15 januari 2018