Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Utbildningar webSESAM

KHS bjuder in till webSESAM-utbildning vid ett antal tillfällen per år. Målgruppen är i första hand förskrivare och rehab personal.

Planerade dagar för 2020:

Med anledning av Covid-19 får vi återkommer om webSESAM-utbildning

Kontakt

Fler sidor inom websesam

Behörighetsansökan och ändringar

Instuktioner för ansökan om tillgång till webSESAM

Handböcker och manualer - WebSESAM

Instruktioner för hantering av webSESAM

Nyheter i webSESAM

Nyheter i webSESAM

Projekt Visma webSesam

Nytt IT-stöd på gång

WebSESAM-grupp

Deltagare från samtliga kommuner i Kalmar län

Senast uppdaterad: 4 juni 2020
Publicerad: 15 januari 2018