Utbildningar webSESAM

KHS bjuder in till webSESAM-utbildning vid ett antal tillfällen per år. Målgruppen är i första hand förskrivare och rehab personal.

Planerade dagar för 2024:


Kontakt

Fler sidor inom websesam

Behörighetsansökan och ändringar

Instruktioner för ansökan om tillgång till webSESAM

Handböcker och manualer - WebSESAM

Instruktioner för hantering av webSESAM

Nyheter i webSESAM

Nyheter i webSESAM

Projekt Visma webSesam

Nytt IT-stöd på gång

WebSESAM-grupp

Deltagare från samtliga kommuner i Kalmar län

Senast uppdaterad: 9 november 2023
Publicerad: 15 januari 2018