Projekt Visma webSesam

Visma som är leverantör av webSESAM har arbetat fram en ny förskrivarportal- Visma webSesam som är en ny och modernare plattform än webSESAM.

Visma har de senaste åren arbetat med utveckla Visma webSesam och nu är det ca 7 verksamheter runt om i Sverige som gått in i det nya systemet. De tidiga versionerna har saknat en hel del funktioner som vi använder oss av idag vilket gjort att vi avvaktat, tills nu.

Projektet startar med en förstudie som vi påbörjar 1 dec. Förstudien innebär att vi har tillgång till vår egna testmiljö av Visma webSesam under en 3- månaders period. KHS tillsammans med Visma och en grupp av förskrivare och rehabassistenter (från varje triad) ska under dessa tre månader arbeta metodiskt med att jämföra och testa så att de funktioner vi behöver ska fungera innan vi planerar för övergången/systembytet under våren 2023.

Löpande information kommer ni hitta här på webbplatsen.


Kontakt

Fler sidor inom websesam

Behörighetsansökan och ändringar

Instruktioner för ansökan om tillgång till webSESAM

Handböcker och manualer - WebSESAM

Instruktioner för hantering av webSESAM

Nyheter i webSESAM

Nyheter i webSESAM

Utbildningar

WebSESAM-utbildningar som tillhandahålls av KHS

WebSESAM-grupp

Deltagare från samtliga kommuner i Kalmar län

Senast uppdaterad: 7 mars 2023
Publicerad: 7 december 2022