Projekt Visma webSesam

Visma som är leverantör av nuvarande webSESAM har startat ett projekt för att ta fram Visma webSesam som är en utveckling och modernisering av dagens webSESAM.

Visma beräknar att Visma webSesam ska vara klart för leverans sista mars 2020. Den version som kommer att levereras då saknar en hel del funktioner som vi använder oss av idag.

Projektet för utrullningen är uppdelat i 3 faser och vi ligger i Fas 3 som innebär leverans i början av 2022 då de funktioner vi använder oss av i dag i nuvarande webSESAM beräknas vara klara.

Däremot så behöver det skapas en projektgrupp med representanter från både KHS och kommunerna minst ett halvår innan start.

Mer information kommer när vi får mer detaljer om innehållet i releaserna.

Bakgrund:
Visma skickade under augusti 2016 ut en enkät till 680 person (förskrivare, beställare m.fl.) som de sen har bearbetat under september-oktober. De flesta svaren kom in från förskrivare som jobbar i en kommun. De 5 funktioner som enligt enkätsvaren anses vara viktigast att utveckla är:

  • Förskriva hjälpmedel till patient
  • Söka hjälpmedel/lagersaldon
  • Arbetsorder
  • Information om patienter och deras hjälpmedel
  • Information/dokumentation om rutiner/sortiment

Merparten av befintlig funktionalitet kommer vara kvar. Den tekniska lösningen ska även byggas för mobilitet och det kommer att bli ett helt annat gränssnitt. Det kommer även att vara anpassat enligt GDPR.

En referensgrupp med deltagare från både hjälpmedelscentraler och förskrivare har tillsatts som ska ge inspiration och lämna åsikter samt finnas för test och dialog under 2018-2019.

Kontakt

Fler sidor inom websesam

Behörighetsansökan och ändringar

Instruktioner för ansökan om tillgång till webSESAM

Handböcker och manualer - WebSESAM

Instruktioner för hantering av webSESAM

Nyheter i webSESAM

Nyheter i webSESAM

Utbildningar

WebSESAM-utbildningar som tillhandahålls av KHS

WebSESAM-grupp

Deltagare från samtliga kommuner i Kalmar län

Senast uppdaterad: 16 september 2021
Publicerad: 15 januari 2018