Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

webSESAM - för kommunerna

webSESAM hanterar beställningar av hjälpmedel och de tjänster som ingår i samverkansavtalet mellan Kalmar läns kommuner och KHS.

Kontakt

Behörighetsansökan och ändringar

Instruktioner för ansökan om tillgång till webSESAM

Handböcker och manualer - WebSESAM

Instruktioner för hantering av webSESAM

Nyheter i webSESAM

Nyheter i webSESAM

Projekt Visma webSesam

Nytt IT-stöd på gång

Utbildningar

WebSESAM-utbildningar som tillhandahålls av KHS

WebSESAM-grupp

Deltagare från samtliga kommuner i Kalmar län