Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

webSESAM - för kommunerna

webSESAM hanterar beställningar av hjälpmedel och de tjänster som ingår i samverkansavtalet mellan Kalmar läns kommuner och KHS.

Kontakt

Behörighetsansökan och ändringar

Instuktioner för ansökan om tillgång till webSESAM

Handböcker och manualer - WebSESAM

Instruktioner för hantering av webSESAM

Nyheter i webSESAM

Nyheter i webSESAM

Projekt Visma webSesam

Nytt IT-stöd på gång

Utbildningar

WebSESAM-utbildningar som tillhandahålls av KHS

WebSESAM-grupp

Deltagare från samtliga kommuner i Kalmar län