Anmälan till digital produktutbildning kognitiva hjälpmedel

KHS bjuder tillsammans med Abilia in till digital produktutbildning av kognitiva hjälpmedel

Syftet för denna produktutbildning är att ni får ökad kunskap om hur förskrivningsbara tekniska lösningar kan stötta personer med kognitiva funktionsnedsättningar i deras dagliga aktiviteter. Utbildningen kommer att genomföras digitalt via Teams.

Kommun
KommunVälj vilken tid du vill medverka * (obligatorisk)
Välj vilken tid du vill medverkaPublicerad: 30 september 2020