KHS ledningsgrupp och Hjälpmedelsnämnd

KHS Nämnd och ledningsgrupp maj 2024

I fredags 31/5 var det gemensamt möte för KHS ledningsgrupp och Hjälpmedelsnämnden.

Nämndsledamöter och ledningsgrupp deltog i en workshop med temat KHS om 5 år.

Viktiga beslut om framtiden fattades på Hjälpmedelsnämnden.
Dels att gå vidare med arbetet kring gemensamma upphandlingar av digitala hjälpmedel för länets kommuner. Dels att gå in i djupare samverkan med region Kalmar för att underlätta hanteringen av hjälpmedel.
Ett beslut fattades även om att ytterligare se över möjligheterna att dela KHS lokaler i Kalmar med Kalmar kommuns buffertförråd.

Publicerad: 3 juni 2024