Uppdaterad avtalsinformation madrasser

Tillägg på avtal från Palliance. Gäller från 4 Dec 2023

Förlängningsdel Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 10cm tillagd på avtal enligt önskemål.

Avtal: U-196-2022
Leverantör: Palliance AB

  • Förlängningsdel Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302 85*10*14 - 48596
  • Förlängningsdel Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302 90*10*14 - 48597
  • Förlängningsdel Hyper Foam PLUS Clinic Greenline 302 105*10*14 - 48598

Uppdaterad avtalsprislista hittas under "Sortiment- och avtalsinformation"

Publicerad: 4 december 2023