Ändringar på avtalet för hygienhjälpmedel U-055-2021-3

Utifrån beslut i ledningsgruppen

Enligt beslut i ledningsgruppen görs följande förändring på avtal hygienhjälpmedel

Toalettstolsförhöjning fast:
Hi-Loo 6cm, Hi-Loo 10cm ersätter My-Loo 6cm, My-Loo 10cm
Toalettarmstöd:
Supporter II ersätter My-Loo 2cm

My-Loo kommer inte att kunnas köpas till avtalspris men tillbehör och reservdelar till My-Loo ligger kvar med avtalspris så tidigare inköpta produkter går att underhålla och komplettera.

Uppdaterad avtalsinformation, avtalsprislista och vägledning hittar du under sortiment- och avtalsinformation.

Publicerad: 9 oktober 2023