Bemanningen på KHS admin vecka 7

Under vecka 7 har administrationen på KHS låg bemanning

KHS administration har en extremt låg bemanning under vecka 7 och kommer endast hinna hantera de mest akuta ärendena.
På plats vecka 7 finns enhetschef Linda Kraft och administratör Farah Mahdi.

Tacksamma om ni avvaktar mindre akuta ärenden till vecka 8.

Publicerad: 31 januari 2023