Nytt avtal- Vårdsängar och tillbehör till sängar

Avtalet träder ikraft 2022-11-01 och gäller till och med 2024-10-31

Senast uppdaterad: 28 juni 2023
Publicerad: 22 september 2022