Viktig information om elrullstol iChair

iChair som används i transporter

Under sommaren har KHS upptäckt att våra upphandlade elrullstolar iChair MC2 (vårdarstyrd och brukarstyrd) iChair MCfront har olika viktgränser för max brukarvikt och för max brukarvikt om elrullstolen används som säte i bilen, med andra ord om patienten sitter kvar i den under transport i färdtjänstresor/sjukresor eller transporter med eget fordon. Då gäller istället max 136kg eftersom det är gränserna för hur den är testad och tillverkaren tar inget ansvar i de fallen utan det sker på egen risk.
I samband med detta men utanför upphandlade sortimentet uppdagades också att iChair XXL 200kg och 250kg inte är krocktestade och därför inte lämpliga att sitta kvar i under resor då det sker på egen risk.

Inga olyckor eller tillbud har inträffat utan upptäckten skedde av ren slump som sedan bekräftades av tillverkaren. För er som har patienter mellan 136kg och 160kg och använder iChair MC2 eller MCfront som säte i bil bör ni informera ovanstående.

Senast uppdaterad: 8 juni 2023
Publicerad: 7 september 2022