Information från KHS

Rådande situation på KHS

KHS vill informera om att vi för närvarande har hårt tryck på ärenden till hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker.

Vi har 1 vakant konsulent-tjänst och 1 vakant tekniker-tjänst och det märker vi av.

Vi jobbar på för fullt med att hinna med, men vi är i en situation där vi kan tvingas göra prioriteringar.

Det i sin tur kan påverka redan planerade och kommande ärenden . Vi försöker lösa alla ärenden i dialog med er förskrivare.

Publicerad: 1 oktober 2021