Kognitivt stöd

Nu finns samlat material för kognitivt stöd samt stöd inför förskrivning av kognitiva hjälpmedel på KHS webbplats.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2021
Publicerad: 28 april 2021