Kognitivt stöd

Nu finns samlat material för kognitivt stöd samt stöd inför förskrivning av kognitiva hjälpmedel på KHS webbplats.

Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Publicerad: 28 april 2021