Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Ny rutin vid utprovningar - uppdaterad 20-12-03

Med anledning av den speciella situation vi befinner oss i nu på grund av Corona-viruset har vi tagit fram en ny rutin för utprovningar på KHS.

Läs mer under "Mer information"

Publicerad: 3 december 2020

Mer information