Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Ny rutin vid utprovningar - uppdaterad 20-12-03

Med anledning av den speciella situation vi befinner oss i nu på grund av Corona-viruset har vi tagit fram en ny rutin för utprovningar på KHS.

Läs mer under "Mer information"

Publicerad: 3 december 2020

Mer information