Nytt avtal på taklyftar

Etac ny leverantör av taklyftar 2020-09-01

Kontaktuppgifter utförare:

Etac Sverige AB
Dennis Ymsjö
Telefonnummer: 0371-58 73 76
Mailadress: dennis.ymsjo@etac.com

Rutin 18 "Förskrivning och projektering av stationär lyft" är uppdaterad i "Rutihandbok för hjälpmedelshantering"

Senast uppdaterad: 4 november 2020
Publicerad: 3 september 2020