Nytt avtal på gånghjälpmedel

Från och med juli 2020 har vi ett nytt upphandlat sortiment på gånghjälpmedel

Från och med juli 2020 har vi ett nytt upphandlat sortiment på gånghjälpmedel.

Avtalsinformation, avtalsprislista och vägledning finns publicerad under Sortiment- och avtalsinformation - Gånghjälpmedel

Senast uppdaterad: 20 juli 2020
Publicerad: 2 juli 2020