Nytt avtal på elrullstolar

Från och med juni 2020 har vi ett nytt upphandlat sortiment på elrullstolar

Från och med juni 2020 har vi ett nytt upphandlat sortiment på elrullstolar. Nytt för den här upphandlingen är att vi har fler grupper av elrullstolar samt drivaggregat upphandlade.

Avtalsinformation och vägledning finns publicerad under Sortiments- och avtalsinformation - Elrullstolar.

Senast uppdaterad: 20 juli 2020
Publicerad: 2 juli 2020