Sänghantering i samband med leverantörsbyte

Från 1 januari 2020 är det ny leverantör för sänghantering

Nuvarande leverantör: Nettotaxi

Ny leverantör: SAPS

Till och med 2019-12-30 beställs sängar, sängtransporter, sängreparationer enligt rutin till Nettotaxi.

Beställda sängar, transporter och reparationer som Nettotaxi inte hinner genomföra innan årsskiftet kommer Nettotaxi att överrapportera till SAPS som fullföljer beställningarna.

Under perioden 2020-01-02 till 2020-01-03 beställs endast akuta sängar, sängtransporter och reparationer manuellt via telefon till KHS. Dessa dagar får inga registreringar göras i webSESAM avseende sängar. Akuta beställningar görs till hjälpmedelskonsulent Johan Jonasson på tel 0480-45 28 72.

KHS behöver tid för att anpassa och lägga in uppgifter i Sesam2 så att alla funktioner för att göra beställningar i webSESAM finns tillgängliga från 2020-01-07.

Från 2020-01-07 beställs sängar, sängtransporter och reparationer via webSESAM. Sängarna kommer nu att beställas på samma sätt som övriga hjälpmedel genom att ange vilken artikel man önskar samt eventuella komponenter. Rutinen kommer att publiceras på hemsidan så fort den är klar. OBS! Det är viktigt att alla som beställer sängar känner till och följer rutinerna då det krävs mer information för leverans/hämtning av sängar.

SAPS personal kommer att ha tillgång till Sesam2.

Vid eventuella frågor kontakta KHS enligt information nedan.

Publicerad: 11 december 2019

Mer information