Informationsblad för utprovning på hjälpmedelscentral

Informationsblad till patient

KHS har efter förfrågan tagit fram dokument med information till patienter som, vid behov, kan lämnas ut av förskrivare när man fått en tid till utprovning på hjälpmedelscentralen. Dokumenten finns under "Blanketter" och kan skrivas ut, sida 1 för en förenklad "hitta hit"-version och sida 2 för mer utförlig information. Observera att det är olika dokument för centralen i Västervik och för centralen i Kalmar.

Publicerad: 9 september 2019