Reklamationsblankett för transporter av hjälpmedel

För reklamation av upphandlade hjälpmedelstransporter

Nu finns blanketten "Reklamation för transporter" på KHS hemsida

Fyll i den och mejla till KHS vid försenad eller utebliven leverans/hämtning, felleverans (leverans till fel adress/buffertförråd) eller transportskada och då utfärdar KHS vite till transportören.

Gäller för hjälpmedelstransporter enligt avtal från 2018-01-01

Publicerad: 24 april 2019