Vi minskar faxandet!

Från 1 februari 2019 ska ni skicka in blanketter via webSESAM istället för att faxa till KHS

Många av våra blanketter som tidigare skickats med fax till oss t.ex. manuella förskrivningar, anmälan till utprovningar ska nu registreras i webSESAM. På så sätt håller vi informationen inom systemet, vi registrerar på ett redan känt sätt och vi får en säkrare hantering av våra personuppgifter.

Blanketter som ska användas finns på hemsidan under Förskrivare - Blanketter, alla ifyllnadsbara PDF:er. Det är dessa blanketter som ska användas och inte några gamla sparade som kan vara inaktuella.

Manuella förskrivningar

Manuella förskrivningar registreras i webSESAM som en kundorder och blanketten "Manuell förskrivning" bifogas som fil.

Lathund hur du registrerar en manuell förskrivning i webSESAMpdf

Anmälan till utprovningar

Anmälan till utprovningar registreras i webSESAM som en arbetsorder och aktuell blankett bifogas som fil.

Lathund hur du registrerar en anmälan till utprovning i webSESAMpdf

 

Senast uppdaterad: 27 augusti 2020
Publicerad: 25 januari 2019