Anhörigstöd, avlastning

Du som vårdar någon anhörig som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsvariation kan få stöd, råd och avlastning genom kommunen.

Kalmar kommun erbjuder ett individanpassat, flexibelt stöd med god kvalitet. Visst stöd är i form av service och annat stöd kräver beslut av biståndshandläggare. Kontakta oss för att diskutera vad som passar er bäst.

Meningen med anhörigstödet är att:

  • Synliggöra de anhörigas situation
  • Förebygga ohälsa och bryta isolering
  • Finna glädje och ork
  • Underlätta vardagen
  • Ge information om vart man vänder sig för att få råd och stöd
  • Informera om olika aktiviteter och vad olika föreningar kan erbjuda
  • Stödja genom samtal, individuellt eller i grupp

Kontakt

Fler sidor inom funktionsnedsättning

Daglig verksamhet

En meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För dig med funktionsnedsättning kan det vara aktuellt med hjälp för att underlätta din vardag.

Parkeringstillstånd för dig med funktionsnedsättning

Du som har betydande gångsvårigheter kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Psykisk funktionsnedsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till vård, stöd och service

Stöd och insatser

För att du med funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Senast uppdaterad: 9 december 2020
Publicerad: 31 mars 2017