Så möjliggör vi för dig som tillhör en riskgrupp

Vi på Kalmar kommun jobbar tillsammans med andra för att du ska få hjälp och för att du ska slippa känna dig ensam. När vi har nya tjänster att erbjuda kommer vi att publicera dem här.

Fler sidor inom folkhälsoarbete

Fallprevention

Fallolyckor är den olyckstyp i Sverige som orsakar flest akutbesök, inläggningar på sjukhus och flest dödsfall

Äldres hälsa

Det är aldrig försent att främja äldres hälsa, ju längre vi lever med god hälsa desto större vinster

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 3 mars 2022
Publicerad: 23 mars 2020