Hemsändning av mat- och hushållsvaror

I samband med att alla personer som är 70 år eller äldre nu erbjudits vaccin mot covid-19 upphör den tillfälliga hemsändningen av mat och hushållsvaror.