Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Arbetsmaterial från aktuell föreläsning

Här hittar du arbetsmaterial från våra föreläsningar

Pornografi - hur talar vi om det?

Den 21 maj 2021 höll Kalle Norwald, socionom, sexolog och hälso- och sjukvårdskurator, en föreläsning kring pornogr