Barnahus i södra Kalmar län

Till Barnahus kommer barn under 18 år som misstänks vara utsatta för våld i nära relation eller sexualbrott. Barnahus är en samverkan mellan socialtjänsten i sju kommuner samt polis, region och åklagare.

Till dig som är barn eller ung

Meningen med Barnahus är att du bara ska behöva berätta en gång och på en plats vad du varit med om.

Om Barnahus - samverkan vid brott mot barn

Barnahus är en samverkan mellan sju kommuner, polis, åklagare och regionen.

Till dig som vårdnadshavare

På Barnahus möts ditt barn av personal som är van att prata med barn.

Till dig som är trygghetsperson

Som trygghetsperson är du en mycket viktig person för barnet som ska förhöras.

Till dig som arbetar med barn

Till Barnahus kan du vända dig för konsultation i frågor som rör våld i nära relation och sexuella övergrepp avsett

Nyheter

Evenemang

false