Mötesplatser för barnfamiljer

På våra familjecentraler kan man få hjälp och stöd i sitt föräldraskap och samtidigt knyta kontakter med andra föräldrar.

Om familjecentralerna

Familjecentralerna är mötesplatser för barnfamiljer där socialtjänsten och barn- och ungdomsförvaltningens öppna förskola samverkar med Region Kalmars mödra- och barnhälsovård. På familjecentral kan ni få hjälp och stöd i ert föräldraskap och samtidigt knyta kontakter med andra föräldrar. Målet är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar.

Besöksadresser

  • Familjecentral Norrliden, Björkenäsvägen 6
  • Familjecentral Kalmar, Verkstadsgatan 17, i kvarteret Giraffen
  • Familjecentral Smedby, Ingelstorpsvägen 1, ingång Tingbyskans
  • Familjecentral Södermöre, Harbyvägen 3

Öppna förskolor

I öppna förskolan kan du vara med ditt barn i en pedagogisk miljö tillsammans med andra i en verksamhet som bedrivs av förskollärare.

Fler sidor inom stöd till familjen

Behandling för familjer med ungdomar - Multiversum

Behandling för att förbättra relationen mellan äldre barn och föräldrar

Familjerådgivning och terapi

Stöd för par och familjer som upplever någon form av relationsproblem

Separation, skilsmässa

Rådgivning och stöd vid separation, skilsmässa

Stöd för föräldrar med barn upp till 12 år - Familjehuset

Familjehuset kan ge stöd till olika familjer med olika behov

Vårdnad, boende, umgänge

Stöd och hjälp kring vårdnad, boende och umgänge med ert barn

Senast uppdaterad: 8 oktober 2019
Publicerad: 19 april 2017