Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

SSPF - Samverkan mellan skola,
socialtjänst, polis och fritid

Polis och ungdom samtalar

Tillsammans för trygga uppväxtvillkor i Kalmar kommun

Vad är SSPF?

I Kalmar kommun samarbetar skola, socialtjänst, polis, och fritid (SSPF) förebyggande mot ungdomskriminalitet och för ungdomar i riskzon för kriminalitet.
SSPF är en frivillig samverkansform som riktar sig till familjer och ungdomar mellan 10 och 16 år.

Syfte och mål för SSPF-samverkan

Syftet med samverkan är att tidigt uppmärksamma unga mellan 10 och 16 år, som riskerar att hamna i riskzon för normbrytande beteenden och kriminalitet. Tillsammans med vårdnadshavare, ungdom och andra samverkansaktörer samarbetar vi för att bidra till en positiv utveckling för en ungdom som det finns tidig oro kring. Målet är att ungdomar i kommunen ska ha en fungerande skolgång och leva ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Är du orolig för ett barn eller en ungdom?

Om du känner dig orolig för någon i din närhet kan du kontakta vår SSPF-koordinator för samråd. SSPF-koordinator kallar till nätverksmöte.

Information på andra språk / other languages

Fler sidor inom familj, barn och ungdom

Social service

Aktivt socialt förändringsarbete ute i bostadsområden och stöd till oroliga föräldrar

Misstanke om barn som far illa

Du som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten

Stöd till familjen

Råd, stöd och hjälp i föräldraskap och relationer

Stöd till barn och unga

Har du det jobbigt hemma eller är orolig och mår dåligt kan du få stöd och hjälp av kommunen

Familjehem och jourhem

Stöd för barn vid svårigheter i familjen som gör att ett barn inte kan bo hemma.

Bekräftelse av faderskap och föräldraskap

Om ni inte är gifta måste faderskap fastställas, eller föräldraskap om ni lever i en samkönad relation.

Barnahus i södra Kalmar län

En trygghetsperson är någon som finns i barnets närmiljö och som barnet känner och är trygg med.

Övriga länkar

Publicerad: 20 januari 2022