Trygghetsperson

En trygghetsperson är någon som finns i barnets närmiljö och som barnet känner och är trygg med, till exempel en lärare, fritidspersonal, förskollärare eller annan personal.

Länkar till externa webbplatser

Länkar till externa filmer

Fler sidor inom barnahus i södra kalmar län

Barn och ungdom

Meningen med Barnahus är att du bara ska behöva berätta en gång och på en plats vad du varit med om.

Om Barnahus - samverkan vid brott mot barn

Barnahus är en samverkan mellan sju kommuner, polis, åklagare och regionen. Syftet är att samla alla berörda profes

Till dig som vårdnadshavare

På Barnahus möts ditt barn av personal som är van att prata med barn. Barnahus är anpassat för att vara en så trygg

Till dig som arbetar med barn

Till Barnahus kan du vända dig för konsultation i frågor som rör våld i nära relation, sexuella övergrepp och andra

Arbetsmaterial från aktuell föreläsning

Här hittar du arbetsmaterial från våra föreläsningar

Senast uppdaterad: 8 september 2022
Publicerad: 16 december 2019