Barn och ungdom

När du själv eller någon annan har anmält till polisen att du har utsatts för våld eller sexuella övergrepp kan du, om du är upp till och med 17 år, få komma till Barnahus.

Länkar till externa webbplatser

Länkar till externa filmer

Fler sidor inom barnahus i södra kalmar län

Om Barnahus - samverkan vid brott mot barn

Barnahus är en samverkan mellan sju kommuner, polis, åklagare och regionen. Syftet är att samla alla berörda profes

Till dig som vårdnadshavare

På Barnahus möts ditt barn av personal som är van att prata med barn. Barnahus är anpassat för att vara en så trygg

Trygghetsperson

Som trygghetsperson är du en mycket viktig person för barnet som ska förhöras. Du är med barnet hela tiden, förutom

Till dig som arbetar med barn

Till Barnahus kan du vända dig för konsultation i frågor som rör våld i nära relation, sexuella övergrepp och andra

Arbetsmaterial från aktuell föreläsning

Här hittar du arbetsmaterial från våra föreläsningar

Senast uppdaterad: 8 september 2022
Publicerad: 16 december 2019