Om Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Kalmarsunds överförmyndarnämnd är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

Lördagen den 27 augusti öppnas ansökningsperioden för att söka bidrag ur Kalmar kommuns donationsfonder. Ansökningstiden varar till 30 september.

Mer information angående ansökningsförfarandetöppnas i nytt fönster

Vem ska jag kontakta?

När du har allmänna frågor om godmanskap/förvaltarskap, godmanskap för ensamkommande barn, årsräkningar eller övriga frågor ska du vända dig till våra handläggare.

Kalmarsunds överförmyndarnämnd är en tillsynsmyndighet. Det betyder att vi ska se till att du som är god man eller förvaltare sköter ditt uppdrag på rätt sätt. Vi kan förklara vad som ingår i ditt uppdrag enligt lagen men inte lämna detaljerade råd i ditt ärende. Du måste därför vara beredd på att söka information och tillvägagångssätt på egen hand.

Kalmarsunds överförmyndarnämnd är inte den gode mannens eller förvaltarens chef, arbetsgivare eller ekonomisk rådgivare.

Kontakt

 • Kalmarsunds överförmyndarnämnd

  overformyndarverksamheten@kalmar.se

  Besöksadress

  Smålandsgatan 26 C, 391 26 Kalmar

  Postadress

  Skicka handlingar till:
  Kalmarsunds överförmyndarnämnd

  Box 611, 391 26 Kalmar

  Våra telefontider är:

  måndag-fredag 10.30-11.30
  0480-45 09 27


  Besökstider:

  måndagar 08.00-10.00

  tisdagar 13.00-15.00

  onsdag-fredag 08.00-10.00


  (observera att du måste boka tid om du vill träffa din handläggare)

Fler sidor inom god man, förvaltare, förmyndare

För dig som vill bli god man

Som god man fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen

För dig som är i behov av god man

En god man kan sköta din ekonomi eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhä

För dig som är god man eller förvaltare

Som ställföreträdare är du god man eller förvaltare åt människor som på grund av hälsotillståndet behöver hjälp

För dig som är god man för ensamkommande barn

Alla asylsökande barn och ungdomar som kommer till Sverige måste få en så kallad god man

För dig som har god man

Av olika anledningar kan du som huvudman byta god man och förvaltare

Förälder och förmyndare

Som förälder är du förmyndare

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 2 september 2022
Publicerad: 13 juni 2017