Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

God man till barn

I följande fall måste ett barn få en god man:

  • Om både barn och förälder är delägare i samma dödsbo.
  • Om barnet ska köpa eller ta emot en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder.
  • Om en förälder ska låna barnets pengar.
  • Om det finns ett intresse hos barnet som strider mot förmyndarens intresse, till exempel vid deltagande i rättegång där båda är parter.

 

En god man som tillfälligt tar tillvara på barnets intressen i en viss angelägenhet utses av överförmyndarverksamheten.

Fler sidor inom förälder och förmyndare

Barnets tillgångar

Hantering och reglering kring barnets tillgångar

Fri förvaltning

föräldrar som är förmyndare själva bestämmer hur deras barns tillgångar ska användas eller placera

Kontrollerad förvaltning

I vissa fall är föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar begränsad

Särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Barn under 18 år kan av olika anledningar sakna förmyndare

Senast uppdaterad: 8 juni 2018
Publicerad: 19 juni 2017