För dig som vill bli god man

Som god man fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Du hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor.

God man

Som god man fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Du hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor. Den som har god man, huvudmannen, behåller sin rättsliga handlingsförmåga.

Godmanskap anordnas och beslutas av tingsrätten. Sker byte av god man senare, är det överförmyndarverksamheten som beslutar ny god man.

Förvaltare

Ingen vuxen person i Sverige är omyndig däremot kan en förvaltare tillsättas. Om det inte är tillräckligt med hjälp av en god man kan tingsrätten utse en förvaltare. Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och kan exempelvis inte ta ut pengar från banken eller ingå avtal. Du som förvaltare får ta beslut utan huvudmannens samtycke.

För uppdraget som god man eller förvaltare utgår arvode.

Ibland kan det vara svårt att veta gränsdragningen mellan vad du som god man eller förvaltare ska göra och inte. Med anledning av detta har Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare gjort en "rollkoll".  Nedan ser du ett utdrag ur detta material för vissa praktiska och vanligt förekommande uppgifter.

Uppgift som utförs av god man eller förvaltare

 • Betala räkningar, tilldela huvudmannen pengar
 • Ansöka om bidrag, fonder, hjälpinsatser
 • Överklaga beslut, bevaka rättigheter
 • Sälja/köpa hus/lägenhet, säga upp hyresavtal, ansöka om nytt boende

Uppgift som utförs av anhörig, boendepersonal eller personlig assistent

 • Städa, vattna blommor, hänga upp gardiner
 • Promenera, gå på bio, fika
 • Påminna om möten, motivera till jobb
 • Följa med till läkare
 • Handla
 • Klä på huvudmannen, sköta dennes hygien

Kontakt

 • Kalmarsunds överförmyndarnämnd

  overformyndarverksamheten@kalmar.se

  Besöksadress

  Smålandsgatan 26 C, 391 26 Kalmar

  Postadress

  Skicka handlingar till:
  Kalmarsunds överförmyndarnämnd

  Box 611, 391 26 Kalmar

  Våra telefontider är:

  måndag-fredag 10.30-11.30
  0480-45 09 27


  Besökstider:

  måndagar 08.00-10.00

  tisdagar 13.00-15.00

  onsdag-fredag 08.00-10.00


  (observera att du måste boka tid om du vill träffa din handläggare)

Fler sidor inom god man, förvaltare, förmyndare

För dig som är i behov av god man

En god man kan sköta din ekonomi eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhä

För dig som är god man eller förvaltare

Som ställföreträdare är du god man eller förvaltare åt människor som på grund av hälsotillståndet behöver hjälp

För dig som är god man för ensamkommande barn

Alla asylsökande barn och ungdomar som kommer till Sverige måste få en så kallad god man

För dig som har god man

Av olika anledningar kan du som huvudman byta god man och förvaltare

Förälder och förmyndare

Som förälder är du förmyndare

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 21 december 2021
Publicerad: 31 mars 2017