För dig som är god man för ensamkommande barn

Alla barn och ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller en annan vuxen person ska få en god man. Nedan kan du läsa mer om själva uppdraget samt andra inblandade myndigheter och parters roller.

Vad som krävs av en god man till ensamkommande barn

Du måste kunna svenska i tal och skrift och ha bra kunskap om det svenska samhället. Du behöver också kunna vara flexibel under dagtid då du kan behöva gå på olika besök och viktiga möten. Innan ett eventuellt uppdrag kontrollerar vi att du har en ordnad ekonomi och inte finns i polisens eller socialtjänstens register.

Är du intresserad av att bli god man för ensamkommande barn?

Om du är intresserad av att bli god man för ensamkommande barn i någon av verksamhetens tre kommuner (Kalmar, Borgholm eller Mörbylånga) så kontakta oss gärna för intresseanmälan eller fyll i nedan blankett och skicka in den till oss. 

Intresseanmälan god man eller förvaltarepdf

Som en god man för ett ensamkommande barn inträder du i föräldrarnas ställe som förmyndare och vårdnadshavare. I förmyndarens ställe ansvarar den gode mannen för att förvalta barnets egendom samt företräda barnet i ekonomiska angelägenheter. I rollen som vårdnadshavare ansvarar den gode mannen för barnets personliga förhållanden och ska därmed se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda.

Som god man intar du dock inte föräldrarnas ställe i den aspekten att du ska utföra den dagliga omvårdnaden och tillsynen eller har försörjningsplikt för barnet. Däremot ska du som gode man se till att omvårdnad- och tillsynsdelen är tillgodosedd utan att rent praktiskt utföra den själv (läs mer under socialtjänstens uppdrag och boendets ansvar).

Andra delar av uppdraget kan vara att ansöka om uppehållstillstånd, bistå i asylprocessen, ansöka om stöd enligt socialtjänstelagen samt ansöka om ekonomiskt bidrag och teckna hyreskontrakt.

Den gode mannen är en av de viktigaste personerna i barnets omgivning och den gode mannens insatser kan ofta vara avgörande hur barnets första tid samt framtiden i Sverige blir. De ensamkommande barnen har olika bakgrunder och levnadsöden. Vissa har kommit hit på grund av krig och andra efter exempelvis naturkatastrofer, för att undvika militärtjänstgöring, förföljelse eller andra misärförhållanden. Även resan hit kan för många vara traumatiserande. Gemensamt för dem alla är att de befinner sig i en utsatt situation.

De ensamkommande barnen har i många fall ingen familj eller släktingar som kan stödja dem och de har ofta varit med om omständigheter som ingen-speciellt inte barn-ska behöva uppleva. De är givetvis i stort behov av trygghet i tillvaron. Som god man kan man vara med och säkerställa denna trygghet. Ledorden för ”barnets bästa” bör således genomsyra uppdraget. Det är ett stort ansvar som en god man för ensamkommande barn tar på sig men insatsen kan innebära avgörande skillnad.

Kontakt

 • Kalmarsunds överförmyndarnämnd

  overformyndarverksamheten@kalmar.se

  Besöksadress

  Smålandsgatan 26 C, 391 26 Kalmar

  Postadress

  Skicka handlingar till:
  Kalmarsunds överförmyndarnämnd

  Box 611, 391 26 Kalmar

  Våra telefontider är:

  måndag-fredag 10.30-11.30
  0480-45 09 27


  Besökstider:

  måndagar 08.00-10.00

  tisdagar 13.00-15.00

  onsdag-fredag 08.00-10.00


  (observera att du måste boka tid om du vill träffa din handläggare)