Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Fastighet

Som god man kan du komma i kontakt med situationer där försäljning- eller köp av fastighet kan bli aktuellt, exempelvis om din huvudman är fastighetsinnehavare och fastigheten inte längre är till nytta för huvudmannen eller om fastighetsköp ska genomföras i boende- eller investeringssyfte.

En fastighet utgörs av mark som eventuellt är bebyggd med ett hus. Reglerna om köp eller försäljning av fastighet gäller också nyttjanderätt till fast egendom.

Fastighetsförsäljning

Som god man kan du behöva se över nyttan med att huvudmannen har kvar sin fastighet

Fastighetsköp

Fastighetsköp kan ske på två olika sätt om en person har en god man

Försäljning av lös egendom

Det är i första hand huvudmannen som bestämmer vad som ska säljas eller behållas gällande lös egendom