Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

God man, förvaltare, förmyndare

Vaccin

Gode män och förvaltare är inte behöriga att ge samtycke till vaccination åt sin huvudman.

Behandlande läkare eller annan vårdanställd får ta ställning i det enskilda fallet.

För att minimera smittspridning av Coronaviruset stänger vi våra öppettider för spontanbesök

Måste du av någon anledning komma i kontakt med överförmyndarverksamheten hänvisar vi till e-post: overformyndarverksamheten@kalmar.se eller kontakta oss vardagar under telefontid 10.30-11.30, 0480-45 09 27.

Ställföreträdare kan kontakta Försäkringskassan för att få underlag inför redovisningen

Försäkringskassan informerar:

God man eller förvaltare för en person som får ersättning från Försäkringskassan är välkomna att kontakta oss om de behöver underlag inför sin redovisning till Överförmyndarnämnden. Vi önskar att de kontaktar oss efter årsskiftet när samtliga utbetalningar för 2020 har verkställts så hjälper vi till med uppgifterna.

När god man eller förvaltare ringer till oss behöver de ange vilken ersättning ärendet gäller, de kan även förtydliga att de behöver ”summerade verkställda betalningar för 2020” och ange personnumret för huvudmannen. Handläggaren ska då kunna ge en summering över samtliga utbetalningar vi gjort till huvudmannen och vilken skatt vi har dragit under året. Vi nås på 0771-524 524.

Här kan du hitta information om förmyndare, god man, förvaltare och överförmyndarverksamheten. I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare eller advokat eller om du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift. Även styrelseledamot enligt aktiebolagslagen ska kunna presentera förvaltarfrihetsbevis.

Så ansöker du

Du som är skriven i Kalmar, Borgholm eller Mörbylånga kommun ska ansöka om förvaltarfrihetsbevis hos Överförmyndarverksamheten i Kalmar.

Innehåll i ansökan

Du kan ansöka skriftligen, per telefon. Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet. Lämna namn, adress och personnummer. Vi kontrollerar att du är folkbokförd i någon av våra tre kommuner och skriver ut och postar det till dig.

Skicka ansökan till

Överförmyndarverksamheten
Box 611
391 26 Kalmar

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift.

Kontakta överförmyndarverksamheten i Kalmar(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Kontakt

 • Kalmarsunds överförmyndarnämnd

  overformyndarverksamheten@kalmar.se

  Besöksadress

  Smålandsgatan 26 C, 391 26 Kalmar

  Postadress

  Skicka handlingar till:
  Kalmarsunds överförmyndarnämnd

  Box 611, 391 26 Kalmar

  Våra telefontider är:

  måndag-fredag 10.30-11.30
  0480-45 09 27


  Besökstider:

  måndagar 08.00-10.00

  tisdagar 13.00-15.00

  onsdag-fredag 08.00-10.00


  (observera att du måste boka tid om du vill träffa din handläggare)

För dig som vill bli god man

Som god man fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen

För dig som är i behov av god man

En god man kan sköta din ekonomi eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhä...

För dig som är god man eller förvaltare

Som ställföreträdare är du god man eller förvaltare åt människor som på grund av hälsotillståndet behöver hjälp

För dig som är god man för ensamkommande barn

Alla asylsökande barn och ungdomar som kommer till Sverige måste få en så kallad god man

För dig som har god man

Av olika anledningar kan du som huvudman byta god man och förvaltare

Förälder och förmyndare

Som förälder är du förmyndare