God man, förvaltare, förmyndare

Här kan du hitta information om förmyndare, god man, förvaltare och överförmyndarverksamheten. I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Vi vill passa på att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Kalmar kommun har sedan den 1 januari 2019, i samverkan med Mörbylånga och Borgholm, en gemensam nämnd, Kalmarsunds överförmyndarnämnd.

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare eller advokat eller om du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift. Även styrelseledamot enligt aktiebolagslagen ska kunna presentera förvaltarfrihetsbevis.

Så ansöker du

Du som är skriven i Kalmar, Borgholm eller Mörbylånga kommun ska ansöka om förvaltarfrihetsbevis hos Överförmyndarverksamheten i Kalmar.

Innehåll i ansökan

Du kan ansöka skriftligen, per telefon. Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet. Lämna namn, adress och personnummer. Vi kontrollerar att du är folkbokförd i någon av våra tre kommuner och skriver ut och postar det till dig.

Skicka ansökan till

Överförmyndarverksamheten
Box 611
391 26 Kalmar

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift.

Kontakta överförmyndarverksamheten i Kalmar(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Kontakt

För dig som vill bli god man

Som god man fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen

För dig som är i behov av god man

En god man kan sköta din ekonomi eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhä...

För dig som är god man eller förvaltare

Som ställföreträdare är du god man eller förvaltare åt människor som på grund av hälsotillståndet behöver hjälp

För dig som är god man för ensamkommande barn

Alla asylsökande barn och ungdomar som kommer till Sverige måste få en så kallad god man

För dig som har god man

Av olika anledningar kan du som huvudman byta god man och förvaltare

Förälder och förmyndare

Som förälder är du förmyndare